Turniej Mikołajkowy w siłowaniu na rękę 08.12.2019

W turnieju udział wzięło 10 wychowanków. Podopieczni mogli sprawdzić swoje siły w dwóch kategoriach prawa i lewa ręka. Zawody na prawą rękę wygrał Krzysztof z grupy 6, drugie miejsce zajął Piotrek na którego nikt nie stawiał i trzecie Rafał. Natomiast na lewą rękę wygrał Krzysztof z grupy 2, który do końca nie mógł się zdecydować czy wziąć udział w turnieju czy nie, a okazał się czarnym koniem. Drugie miejsce przypadło Rafałowi, a trzecie Szymonowi. Dla najlepszych czekały nagrody. Zawody odbywały się w przyjacielskiej atmosferze według zasad fair play.

Autor: M. C.

Mikołajkowy konkurs sportowy 07.12.2019

W sobotę 7 grudnia w naszym zakładzie odbył się mikołajkowy konkurs sportowy. Nasi podopieczni rywalizowali w trzech konkurencjach, było to kolejno wyciskanie sztangi leżąc, ergometr wioślarski oraz turniej tenisa stołowego. Podczas pierwszej konkurencji nasi wychowankowie mogli sprawdzić się w rywalizacji zgodnej z regulaminem zawodów trójboju siłowego, kształtując postawy fair play w ramach zdrowej rywalizacji sportowej. W ramach drugiej konkurencji poddani zostali próbie wytrzymałościowej – 1 minuta pracy, przekonali się jak ważną rolę pełni VO2 max. Rywalizację sportową zakończono turniejem tenisa stołowego, rozgrywki były zacięte i wyrównane. Chłopcy wykazali się właściwą postawą i duchem sportu i uczciwej rywalizacji.

Autor: K. M.

Profilaktyka HIV/AIDS

Zakończyły się obchody Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV oraz Światowego Dnia Walki z AIDS. W ramach działań profilaktycznych w związku z tymi wydarzeniami w terminie dwóch tygodni od dnia 25 listopada do 3 grudnia przeprowadziliśmy zajęcia tematyczne o drogach zakażeń wirusem HIV, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny promujący testowanie w kierunku HIV oraz udaliśmy się do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, który w Poznaniu mieści się przy ul. Mickiewicza 5, by zapoznać się z procedurą badania w kierunku HIV. Badania takie w Polsce przeprowadzane są bezpłatnie, anonimowo i nie wymagają skierowania od lekarza. Lista dostępnych Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.

Autor: A. U.

Zajęcia z psami

Pomimo, że aura zmusiła nas do treningów w sali gimnastycznej, jak widać zapal pozostał ten sam, a nabywanie nowych umiejętności pod okiem Mistrzyni Europy p. Asi to prawdziwa przyjemność 😊.

Autor: M. N.

Trening agility

Pomimo nie sprzyjającej aury nasi wychowankowie wytrwale trenują wraz z naszymi pupilami Hektorem i Cashem mając na uwadze ewentualny wyjazd na zawody agility w marcu przyszłego roku.

Autor: M. N.

FreD goes net

Wychowankowie naszego Zakładu po raz kolejny wzięli udział w programie wczesnej interwencji antynarkotykowej FreD goes net.

Jest to program rekomendowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz przez Ministerstwo Zdrowia, skierowany do młodzieży eksperymentującej i używającej szkodliwie substancje psychoaktywne. Cieszy się dużą popularnością ze względu na wysoką skuteczność, jego przystępna forma zaś pomaga młodym uczestnikom dokonać bilansu i podjąć decyzje związane z redukcją bądź zaprzestaniem przyjmowania substancji. Stało się już pewną tradycją, iż nasi wychowankowie uczestniczą w opisanych zajęciach, każdorazowo wyróżniają się zaangażowaniem i otwartością, co niewątpliwie wpływa na jakość wspólnej pracy.

Autor: F. K.

Zajęcia z gitarą

W ramach działań profilaktyki uzależnień  w naszej placówce odbyły się zajęcia połączone z nauką gry na gitarze.

Chrześcijańska grupa podzieliła się z nieletnimi swoim doświadczeniem życiowym, a następnie Kamil uczył podopiecznych jak „obsługiwać wiosło” Kilku wychowanków zaraziło się nową pasją i wytrwale „brzdękają” na gitarze.

Autor: F. K.

Współpraca z IPN

Niedawno nawiązaliśmy współprace z Poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach współpracy odwiedzać nas będzie edukator z IPN, który prezentować będzie ciekawe treści historyczne związane z powojenna historia Polski oraz regionu. Otrzymaliśmy również materiały edukacyjne w postaci filmów, gier oraz skanów zdjęć i dokumentów historycznych. Materiały te posłużą temu aby lekcje historii w naszej szkole były jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze.

Autor: K. M.

Olimpiada z ZUS

Wraz z grupą chętnych uczniów zgłosiliśmy się i  przygotowujemy do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu lekcja z ZUS. Wraz z uczniami realizujemy  lekcje tematyczne związane z historią funkcjonowaniem i przepisami dotyczącymi instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Autor: K. M.

11 listopada

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość obchodów Święta Niepodległości. Nasi podopieczni wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego wyświetlono tematyczną prezentację, odczytywano krótkie teksty oraz śpiewano pieśni patriotyczne. W ramach uroczystości nasi wychowankowie zaangażowali się w konkursy plastyczny oraz wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Autor: K. M.

No Images found.