Dokumenty i regulaminy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szczegóły w załączniku.

Plan Pracy Zakładu Poprawczego w Poznaniu szczegóły w załączniku.

Plan Nadzoru Pedagogicznego szczegóły w załączniku.