Praca

Referent ds. księgowości

Zakład Poprawczy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. księgowości

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rozliczenia gospodarki materiałowej.
 2. Prowadzenie rozliczenia i kontroli wyżywienia
 3. Prowadzenie kasy Zakładu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów i instrukcją kasową.
 4. Ewidencja dochodów budżetowych oraz przekazywanie w trybach oraz terminach wskazanych w obowiązujących przepisach na centralny rachunek bieżący budżetu pobranych dochodów.
 5. Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 6. Bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego Progman Finanse.
 7. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca.
 8. Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP.
 9. Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty zgodnie z obowiązującymi terminami.
 10.  Sprawdzenie pod względem formalnym, rachunkowym dowodów do wypłaty.
 11.  Bieżąca analiza wprowadzonych danych i wyjaśnianie bieżących niezgodności.
 12.  Przygotowywanie danych do opracowania analiz gospodarki finansowej Zakładu.
 13.  Obsługa systemu TREZOR w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej podczas nieobecności głównego księgowego.
 14.  Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez dyrektora lub głównego księgowego.

Wymagania obowiązkowe:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone osiemnaście lat życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinią
 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność redagowania pism

Wymagania dodatkowe:

 • roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy na programach księgowych. Dodatkowym atutem będzie znajomość programu Progman Finanse.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, świadczenia z ZFŚS
 • praca w godzinach 7.00-15.00,

Termin rozpoczęcia pracy: 01 marca 2021r.

Składanie ofert:

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres kadry@poznan.zp.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Zakład Poprawczy ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań w terminie do 16.02.2021r.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli niezbędnej do realizacji procesu rekrutacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Strażnik

Zakres obowiązków:

 • Dozór nad mieniem Zakładu wewnątrz i na zewnątrz
 • Prowadzenie kontroli i ewidencji kluczy
 • Nadzór nad osobami wchodzącymi i wychodzącymi z Zakładu
 • Konwojowanie i dozorowanie wychowanków przemieszczających się po terenie Zakładu
 • Udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom pedagogicznym.
 • praca zmianowa w godzinach 6.00-18.00, 18.00 – 6.00

Wymagania obowiązkowe:

 • obywatelstwo polskie
 • nieposzlakowana opinią i wysoki poziom kultury osobistej
 • wykształcenie średnie

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony
 • wiek powyżej 35 lat
 • odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania
 • doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • wynagrodzenie od 3100 do 3500 zł brutto
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, świadczenia z ZFŚS

Termin rozpoczęcia pracy: 22 marca 2021r.

 

Składanie ofert:

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres kadry@poznan.zp.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Zakład Poprawczy ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań w terminie do 10.03.2021r.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli niezbędnej do realizacji procesu rekrutacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).