Praca

Pielęgniarka/rz pełen etat

Od kandydatów wymagamy:

 1. Wykształcenie kierunkowe.
 2. Aktualne prawo do wykonywania zawodu.
 3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
 4. Dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy na samodzielnym stanowisku, zdolności interpersonalnych.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Curriculum vitae – CV
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: maj 2019 roku.

Zakres wykonywanych zadań: ścisła współpraca z lekarzami, odpowiedzialność za stan pomieszczeń ambulatorium, prowadzenie bieżącej dokumentacji, nadzór i kontrola nad stanem leków i środków opatrunkowych, kontrola stanu higienicznego wychowanków, opieka nad chłopcami przebywającymi w izbie chorych i przejściówce, opieka nad wychowankami udającymi się do badań specjalistycznych poza zakład, wykonywanie czynności związanych z przyjęciem nowo przybyłych wychowanków do zakładu i ich udokumentowanie, obserwowanie stanu zdrowia, otaczanie właściwą opieką wychowanków skarżących się na złe samopoczucie, a w razie podejrzenia o chorobę izolowanie ich do czasu przybycia lekarza.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o „Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 2000,00 zł plus dodatki: za trudne warunki pracy do 35%, stażowy od 0 do 20%, premia regulaminowa od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

W CV należy umieścić klauzule RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl


Pracownik ochrony

Od kandydatów wymagamy:

 1. Posiadania co najmniej wykształcenia zawodowego.
 2. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
 3. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
 4. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B. oraz doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: maj 2019 roku.

Zakres wykonywanych zadań: praca od 6 do 18 i od 18 do 6. Dozór nad mieniem Zakładu wewnątrz i na zewnątrz. Prowadzenie kontroli i ewidencji kluczy. Nadzór nad osobami wchodzącymi i wychodzącymi z Zakładu. Konwojowanie i dozorowanie wychowanków przemieszczających się po terenie Zakładu. Udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom pedagogicznym.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o „Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 1 713 zł. plus dodatki: za trudne warunki pracy do 35%, stażowy od 0 do 20%, premia regulaminowa od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

W CV należy umieścić klauzule RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl