Praca

Nauczycieli w wymiarze:

 1. Historia 4/18
 2. WOS 2/18
 3. Chemia 3/18
 4. Informatyka 2/18
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa 2/18
 6. Wychowanie do życia w rodzinie 2/18
 7. Doradztwo zawodowe 3/18

Od kandydatów wymagamy:

 1. Wykształcenie kierunkowe.
 2. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna.
 3. Przygotowanie pedagogiczne.
 4. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2019 roku.

Zakres wykonywanych zadań: nauczanie w/w przedmiotów w szkole przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o „Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zatrudnienie na Kartę Nauczyciela. Wynagrodzenie: zasadnicza wg stopnia awansu zawodowego plus dodatki: za trudne warunki pracy do 45%, stażowy od 0 do 20%, dodatek motywacyjny od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

W CV należy umieścić klauzule RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl


Nauczyciel zawodu

Od kandydatów wymagamy:

 1. Wykształcenie kierunkowe: stolarz, obróbka drewna.
 2. Ukończona pedagogika resocjalizacyjna.
 3. Przygotowanie pedagogiczne.
 4. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Curriculum vitae – CV

Miejsce pracy: Poznań

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2019 roku.

Zakres wykonywanych zadań: kształcenie zawodowe wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu w zawodzie stolarz.

Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzony zostanie w oparciu o „Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu”.

Zatrudnienie na Kartę Nauczyciela. Wynagrodzenie: zasadnicza wg stopnia awansu zawodowego plus dodatki: za trudne warunki pracy do 45%, stażowy od 0 do 20%, dodatek motywacyjny od 0 do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Zakład Poprawczy w Poznaniu ul. Wagrowska 9, 61-369 Poznań, złożyć bezpośrednio w sekretariacie pod wskazanym adresem lub wysłać drogą mailową na adres kadry@poznan.zp.gov.pl.

W CV należy umieścić klauzule RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Treść pełnej klauzuli znajduje się na stronie internetowej Zakładu: www.poznan.zp.gov.pl