Internat

galeria_4-900x518
Internat spełnia podstawową rolę w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych w zakładzie. Podstawą strategii wychowawczej są indywidualne plany zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych opracowane na podstawie aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka.
Bezpośrednim opiekunem, doradcą i inicjatorem działań wychowawczych w stosunku do każdego wychowanka jest wychowawca. Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze. Profile poszczególnych grup oraz szczegółowe kryteria przydziału do nich wychowanków oraz warunki pobytu w tych grupach określa szczegółowo przyjęty system wychowawczy.
Każda grupa funkcjonuje w oparciu o plan pracy wychowawczej, dostosowany do jej profilu, uwzględniający możliwości i potrzeby wychowanków. Każda grupa ma zapewnioną samodzielność funkcjonowania w ramach określonych w Planie rozwoju Zakładu. W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.