Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę oleju opałowego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu znak sprawy ZP/OP/02/2017.

Szczegóły w załączniku.