Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Znak sprawy ZP/OP/02/2017.

Szczegóły w załączniku.