Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zapytanie o cenę na naprawę polegającą na wymianie w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu, w oprawach oświetleniowych zestawów awaryjnego zasilania oświetlenia.

Szczegóły w załączniku.