Górołazi

Projekt Górołazi został powołany do życia przez wychowawców: Justynę, Krzyśka i Dominika – prawdziwych miłośników i pasjonatów gór – i jest skierowany do wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Wychowankowie biorący udział w projekcie zdobywają najwyższe szczyty wszystkich pasm górskich Polski tak zwaną  Koronę Gór Polski.

Wychowankowie poprzez udział w projekcie mają możliwość:
– pogłębienia wiedzy zdobytej w szkole,
– zdobycia wiadomości na temat fauny i flory poszczególnych regionów,
– kształtować wrażliwość na piękno przyrody,
– aktywnie wypoczywać,
– wyrabiać sprawność fizyczną,
– poznawać walory turystyki górskiej.
Kształtują również wartościowe cechy charakteru, zasad współżycia i współdziałania w grupie, świadomej dyscypliny, respektu do gór i przyrody.