Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 13 listopada 2020 r. wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu z panią Agatą Dukarską, która jest doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią kontakt odbywał się online. Nasi podopieczni otrzymali wiele cennych porad, m.in. na tematy jak i gdzie szukać pracy, w jaki sposób przygotować CV, czym się kierować przy wyborze swojej ścieżki zawodowej, jaką pomoc można otrzymać w urzędzie pracy. Wychowankowie z zainteresowaniem śledzili przygotowaną prezentację, słuchali wyjaśnień, odpowiadali na pytania związane z własnymi doświadczeniami. Spotkanie uważamy za owocne i czekamy na kolejne!

Opracowała J. S.