Przetarg ZP/PN/02/2020

Sukcesywna  dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Ogłoszenie w BZP nr 597407-N-2020  z dnia 14.10.2020r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 – formularz ofertowy,
załącznik 2 – formularz cenowy,
załącznik 3 – spełnienie warunków,
załącznik 4 – dot. braku podstaw wykluczenia,
załącznik 5 – grupa kapitałowa.
załącznik 6 – udostępnienie zasobów.
załącznik 7 – wzór umowy.