Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wyborze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę oleju opałowego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Znak sprawy ZP/OP/01/2016.

Szczegóły zawiadomienia w załączniku

Data: 2016-11-24