Wolontariat w Bursztynowym Zwierzyńcu 25.02.2020 zajęcia popołudniowe

Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą w pracach adaptacyjnych przy powstawaniu hali zwanej powozownią. Prace te idą zgodnie z planem więc wkrótce oprócz nauki powożenia będziemy mogli wykonywać przeglądy i prace konserwacyjne przy powozach pod przysłowiowym dachem. Drugą nowością w Bursztynowym Zwierzyńcu jest rozszerzenie oferty dla naszych wolontariuszy którzy od kwietnia oprócz zajęć terapeutycznych z hipoterapii i onoterapii będą mogli korzystać z możliwości jakie daje felinoterapia czyli “terapia kotem”. Rozszerzona współpraca pomiędzy Bursztynowym Zwierzyńcem, ApolinarskiGroup oraz Zakładem Poprawczym w Poznaniu zakreśla coraz szersze kręgi co pozwala wnioskować że wszystkie strony są zadowolone z tej współpracy ponieważ efekty tej współpracy są widoczne na każdym kroku.

Opracował: M. Jankowski