Wolontariat w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu

Wolontariat w ZP Poznań jest trwałe wpisany w działalność placówki. Należy zaznaczyć, iż nasz zakład jest logistycznie przygotowany na jego prowadzenie, a bogate doświadczenie, które zdobyliśmy przez kilka lat pracy pozwala nam na profesjonalne podejście do tematu wolontariatu i to, by swoją znajomością tematu dzielić się z innymi. Cieszy nas fakt że coraz więcej młodych ludzi z placówki wstępuje do naszych szeregów co pozwala nam szerzyć ideę wolontariatu w coraz większym gronie – coraz większa liczba młodzieży nie tylko rozumie tę idee, ale przede wszystkim chętnie wyciąga pomocną dłoń w kierunku drugiego człowieka. Kierujemy się dewizą że pomagając innym, pomagamy sobie i te kilka lat pracy, efekty jakie za nią idą, to co widzimy u naszych Wolontariuszy każdego dnia  pozwalają stwierdzić że jesteśmy żywym potwierdzeniem tych słów.

Opracował: M. Jankowski