Wycieczka do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

W dniu 31 stycznia grupa wychowanków zakładu pod opieką wychowawców K. Maciejaszka i M. Dolacińskiego uczestniczyła w dniach otwartych zorganizowanych dla młodzieży szkolnej, przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. St. Czarnieckiego (teren dawnej WSOWpanc.) Pomimo nie najlepszej pogody chłopcy bawili się doskonale, korzystając z okazji by zapoznać się z wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierzy Wojska Polskiego. Z przyjemnością przyznajemy szóstkę organizatorom za moc atrakcji oraz sympatyczny stosunek do odwiedzających jednostkę cywili 🙂

Opracował: K. Maciejaszek i M.Dolaciński.