Przetarg ZP/PN/01/2020

Wymiana kamer zewnętrznych na IP oraz dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu wizyjnego do Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia,
załącznik 2 – formularz ofertowy,
załącznik 3 – formularz asortymentowo cenowy,
załącznik 4 – brak podstaw wykluczenia,
załącznik 5 – spełnienie warunków,
załącznik 6 – grupa kapitałowa,
załącznik 7 – wykaz usług.
załącznik 8 – umowa projekt.