Wyniki zapytania ofertowego ZP/ZO/08/2019

Wybór oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym ZP/ZO/08/2019 na usługę serwisu i konserwacji systemów niskoprądowych w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu z podziałem na 3 części.

Szczegóły w załączniku.