Wybór oferty ZP/PN/03/2019

Nr sprawy ZP/PN/03/2019.

Wybór oferty najkorzystniejszej na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Szczegóły w załączniku.