JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

7 czerwca 2019 roku o godz. 10.00  ponad 400 tys. młodych osób z całej Polski (i nie tylko) czytało książki w ramach akcji JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM.

My dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę. W akcji udział wzięło 7 wychowanków. O 9.00 przynieśliśmy z biblioteki stos książek i każdy wybrał lekturę dla siebie. Czytaliśmy na boisku i w klasie. Następnie przeprowadziliśmy konkurs na MISTRZA GŁOŚNEGO CZYTANIA, do którego przystąpiło 6 osób. W ramach konkursowej prezentacji uczestnik był zobowiązany do przeczytania najpierw wybranego przez siebie fragmentu książki, a następnie wylosowanego tekstu przygotowanego przez jury. Rywalizacja była zacięta. Laureatom gratulujemy!

Autor: Jolanta Szymczak