Wybór oferty ZP/PN/01/2019

Nr sprawy ZP/PN/01/2019.

Wybór oferty najkorzystniejszej na remont pokrycia dachu papowego w budynku A Zakładu Poprawczego W Poznaniu.

Szczegóły w załączniku.