Zapytania ofertowego ZP/ZO/06/2019

Zapytanie ofertowe ZP/ZO/06/2019 na sukcesywną dostawę do Zakładu Poprawczego w Poznaniu artykułów spożywczych z podziałem na 3 części:
– część I dostawa pieczywa,
– część II dostawa mięsa, wędlin i drobiu,
– część III dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

Szczegóły w załącznikach:
zapytanie,
wzór umowy,
formularz cenowy,
formularz ofertowy.