Protokół z otwarcia ofert – ZP/PN/01/2019

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachu papowego w budynku A Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Znak sprawy ZP/PN/01/2019.

Szczegóły w załączniku.