Zapytanie i wyjaśnienia – ZP/PN/01/2019

Zapytania i wyjaśnienia dotyczące postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego “Remont pokrycia dachu papowego w budynku A Zakładu Poprawczego w Poznaniu”.

Szczegóły w załączniku.