Wolontariat w DPS 27.02.2019

Dewiza naszych wolontariuszy – POMAGAJĄC INNYM, POMAGAMY SOBIE. Dziękujemy za zaufanie.