Wolontariat 12.04.2018 w Centrum Hipoterapii i Rekreacji

Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Poznaniu uczestniczą w ramach działań wolontaryjnych w hipoterapii. Są pomocnikami terapeutów, pomagając osobom niepełnosprawnym. Następnie doświadczając korzyści płynących z hipoterapii, sami pod kierunkiem terapeutów, uczestniczą w jazdach konnych. Dodatkowo uczą się opieki nad zwierzętami, pomagając w czynnościach pielęgnacyjnych przy koniach oraz pracach porządkowych w stajniach. Tutaj wszyscy są równi i „jadą na tym samym koniu” :).