Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zapytanie ofertowe ZP/ZO/08/2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zapytanie ofertowe ZP/ZO/08/2017 na usługę serwisu i konserwacji systemów niskoprądowych w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu z podziałem na 3 części.

Szczegóły w załączniku.