Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej

Wraz z Akademią Wychowania Fizycznego zorganizowaliśmy konferencję naukowo szkoleniową pt “Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej”. Efektem konferencji będzie między innymi publikacja dotycząca sportu w resocjalizacji w której obok artykułów najwybitniejszych przedstawicieli “świata nauki”,  mamy nadzieję zamieścić również przykłady dobrych praktyk z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

“Przestrzeganie reguł w drużynie pomaga w przestrzeganiu norm w życiu codziennym – powiedział prof. Nelsson z Brigham Young University Prono w Utah z USA podczas konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej”, która odbyła się 26 czerwca w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

W trakcie konferencji specjaliści z różnych uczelni w Polsce, a także z USA mówili o tym co zrobić, aby system resocjalizacji w zakładach poprawczych w optymalnym stopniu spełniał swoją rolę oraz czy sport może pomagać w tym zadaniu.

Prof. Wiesław Ambrozik z UAM mówił o przyczynach wykluczenia społecznego młodzieży jako źródła tworzenia subkultur. – Zmarginalizowane środowiska gromadzą się wokół subkultur przestępczych, wycofanych, w których przebiega proces uczenia się umiejętności nieakceptowanych przez ogół społeczeństwa – mówił prof. Ambrozik

Osoby rozwijające się w środowiskach zmarginalizowanych muszą poradzić sobie ze stresem, który w nich się gromadzi. Wielu z nich charakteryzuje się umiejętnościami i zdolnościami, dzięki którym zyskują pozycję w grupie. Jeśli trafią na dobrego trenera, który rozwinie ich sprawność fizyczną, to taka osoba może wiele osiągnąć. Sport odpowiednio dobrany pomaga skazanym w odstresowaniu a także w rozładowaniu negatywnych emocji. Jednak nie można pozwolić, aby takie osoby same wybierały sobie formę uprawiania sportu np. boks, który może doskonalić ich w sztuce walki, co nie jest wskazane – mówił prof. Ambrozik.

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu Sebastian Dec mówił o pozytywnej roli sportu uprawianego przez podopiecznych. – W naszym ośrodku wprowadziliśmy hokej na trawie i football amerykański, które doskonale odpowiada na potrzeby młodych ludzi – mówił Sebastian Dec. – Nie jesteśmy przekonani do zachęcania młodzieży do uprawiania sportów siłowych. Chcemy, aby odnajdywali radość nie tylko ze współzawodnictwa sportowego, ale także z innych wartości, które ze sportem są związane, dlatego wielu z nich bierze udział w akcjach Drużyny Szpiku. Młodzi ludzie chcą być akceptowani w jakieś grupie i ta drużyna umożliwia im identyfikację.

Prof. Teresa Sołtysiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówiła, że współczesne warunki życia sprzyjają powstawaniu zachowań patologicznych. Podkreśliła rolę studiów w kształceniu profesjonalnej kadry. – W ośrodkach resocjalizacyjnych powinni pracować ludzie nietuzinkowi, którzy nie zrażają się niepowodzeniami, posiadają wiele umiejętności a także odznaczają się sprawnością fizyczną – tłumaczyła.

O wpływie wysiłku sportowego na trudną młodzież mówił prof. George Nelson z USA, który od kilku lat współpracuje z poznańskim Zakładem Poprawczym. – Prawie każdy młody człowiek chce należeć do grupy rówieśników, a gdy nie znajduje akceptacji w najbliższej rodzinie lub środowisku, trafia do grupy przestępczej, a później – do zakładu poprawczego.

Właśnie przez sport, chcemy pokazać młodym ludziom, że można zmienić swoje życie. Pomaga w tym zrozumienie reguł obowiązujących w drużynie, np. w footballu amerykańskim każdy zawodnik ma odrębne zadanie do wykonania i od tego, jakie posiada umiejętności, zależy wynik drużyny. W każdym zawodniku staramy się wydobywać i podkreślać pozytywne cechy, a minimalizować to co jest negatywne – tłumaczył prof. Nelson.” – źródło AWF