red. Sebastian Dec, Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut, – Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście „pedagogiki nadziei.”

Z noty metodologicznej: …Książka ta nie traktuje o tym, jak to zrobić, tj. jak zapobiegać, resocjalizować czy readaptować? Jest raczej o tym: jak to robimy. Bądź też jak to jest robione? I wbrew pozorom rozróżnienie to nie jest czysto semantycznym zabiegiem. Naturalnie przyjęcie takiego stanowiska metodologicznego naraża autorów poszczególnych tekstów na zarzut subiektywizmu. Ale jest to cena, którą warto ponieść, zyskując w zamian pewność, iż prezentowana rzeczywistość w istocie rzeczywistością jest, nie zaś mglistą imaginacją, o atrakcyjności której stanowi wybujałość życzenia.

Nadanie życiu celu zgodnego z normami i oczekiwaniami społecznymi jest kluczem do prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej. Siłą rzeczy najpierw trzeba jednak doprowadzić do istotnego przewartościowania w zakresie dążeń osoby niedostosowanej społecznie bądź niedostosowaniem zagrożonej i pojmowania przez nią spraw dla życia istotnych .

Recenzja

Fragmenty publikacji:

Spis tresci

Zalozenia mikrosystemu resocjalizacji w zakladzie poprawczym, casus zakladu poprawczego w Poznaniu Przemysław Frąckowiak, Sebastian Dec

Obraz dzieciństwa w percepcji pensjonariuszy zakładów poprawczych. Anna Kruszyk-Pytlik