„Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w Internecie”

W dniu 27 maja br. w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w Internecie”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Patronat honorowy objęli Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski oraz Kurator Oświaty w Poznaniu.

Sympozjum miało na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż współcześnie wzrasta liczba dzieci i młodzieży codziennie korzystającej z Internetu. Sieć sama w sobie jest dobrodziejstwem naszych czasów, jednak sposób w jaki się z niej korzysta może nieść ze sobą liczne zagrożenia. Młodzi ludzie coraz częściej w Internecie poszukują przyjaciół i akceptacji. Powstające portale społecznościowe oraz czaty, kanały wymiany informacji itp. dają możliwość zawierania nowych znajomości poprzez które młodzi ludzie stają się ofiarami przestępstw. Podczas konferencji podjęto próbę ukazania licznych zagrożeń związanych z Internetem i możliwości ochrony.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w przedmiotowej problematyce z uczestnikami konferencji podzielili się licznie przybyli prelegenci: przedstawiciele Fundacji „NASK”, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, firmy INEA, Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.