Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bohdana Smolenia

W dniu 15 grudnia 2017 r. w rocznice śmierci Pana Bohdana Smolenia w siedzibie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia odsłonięto tablicę upamiętniającą twórcę i założyciela Fundacji. Nasi wychowankowie jako stali wolontariusze też stawili się w na tej ważnej uroczystości.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Znak sprawy ZP/OP/02/2017.

Szczegóły w załączniku.