Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Dotyczy sprzedaży centrali telefonicznej Panasonic KC-TD 1232 wraz z systemowym aparatem telefonicznym.
Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
formularz ofertowy.

Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Dotyczy sprzedaży centrali telefonicznej Panasonic KC-TD 1232 wraz z systemowym aparatem telefonicznym.
Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
formularz ofertowy.

.