Walka o zmianę

Projekt realizowany przy współpracy z firmą „Lion Group” jest nowatorskim pomysłem wykorzystania w procesie resocjalizacji treningu sztuk walki, w tym wypadku brazylijskiego jiu-jitsu. Wychowankowie naszego Zakładu, po przemyślanej i wieloaspektowej weryfikacji mają możliwość uczestnictwa w takich treningach. Choć na pierwszy rzut oka może to budzić kontrowersje, to przy zagłębieniu się w sedno założeń całego projektu widać jego bardzo duży potencjał. Kult siły, w większości mocno zakorzeniony i ważny w świadomości naszych wychowanków niestety bardzo często ma wypaczoną formę. Odpowiednio prowadzony trening brazylijskiego jiu-jitsu, nie odartego podobnie jak wiele innych sztuk walki
z podłoża aksjologicznego, daje możliwość wyznaczenia zupełnie nowej perspektywy zagadnieniu walki. Walki która nie zawsze wiąże się z przemocą i chęcią skrzywdzenia drugiego człowieka. Trudy regularnego treningu zestawione równolegle z pracą nad nienagannym zachowaniem w samym Zakładzie (udział w projekcie jest dla wychowanków formą atrakcyjnej nagrody) to wymagające zadanie, któremu nie każdy jest w stanie sprostać. Efekt w postaci przewartościowania postaw względem przemocy, nauka pokory i stawiania samemu sobie wymagań jest tym, co stanowi główny cel projektu. Dodatkowym atutem jest możliwość poznania ciekawej alternatywy spędzania czasu wolnego, stojącej w opozycji do wszelkiego rodzaju używek i innych społecznie szkodliwych zachowań. Podejmowanie wysiłku regularnych treningów i przełamywania przy tym własnych ograniczeń jest świetnym wypełnieniem słów starożytnego chińskiego myśliciela Sun Zi: „Kto pokonuje innych jest silny. Ten kto pokonuje siebie, jest potężniejszy” („Sztuka wojny”)