Wybór oferty ZP/ZO/06/2019

Wybór oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym ZP/ZO/06/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Zakładu Poprawczego w Poznaniu z podziałem na 3 części:

– I część-dostawa pieczywa,
– II część-dostawa mięsa, wędlin i drobiu,
– III część – dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowego ZP/ZO/06/2019

Zapytanie ofertowe ZP/ZO/06/2019 na sukcesywną dostawę do Zakładu Poprawczego w Poznaniu artykułów spożywczych z podziałem na 3 części:
– część I dostawa pieczywa,
– część II dostawa mięsa, wędlin i drobiu,
– część III dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

Szczegóły w załącznikach:
zapytanie,
wzór umowy,
formularz cenowy,
formularz ofertowy.