Przetarg ZP/PN/03/2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Ogłoszenie BZP nr 605092-N-2020 z dnia 02.11.2020r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 – formularz ofertowy,
załącznik 2 – formularz cenowy,
załącznik 3 – spełnienie warunków,
załącznik 4 – dot. braku podstaw wykluczenia,
załącznik 5 – grupa kapitałowa.
załącznik 6 – udostępnienie zasobów.
załącznik 7 – wzór umowy.