Trening agility

Pomimo nie sprzyjającej aury nasi wychowankowie wytrwale trenują wraz z naszymi pupilami Hektorem i Cashem mając na uwadze ewentualny wyjazd na zawody agility w marcu przyszłego roku.

Autor: M. N.

FreD goes net

Wychowankowie naszego Zakładu po raz kolejny wzięli udział w programie wczesnej interwencji antynarkotykowej FreD goes net.

Jest to program rekomendowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz przez Ministerstwo Zdrowia, skierowany do młodzieży eksperymentującej i używającej szkodliwie substancje psychoaktywne. Cieszy się dużą popularnością ze względu na wysoką skuteczność, jego przystępna forma zaś pomaga młodym uczestnikom dokonać bilansu i podjąć decyzje związane z redukcją bądź zaprzestaniem przyjmowania substancji. Stało się już pewną tradycją, iż nasi wychowankowie uczestniczą w opisanych zajęciach, każdorazowo wyróżniają się zaangażowaniem i otwartością, co niewątpliwie wpływa na jakość wspólnej pracy.

Autor: F. K.

Zajęcia z gitarą

W ramach działań profilaktyki uzależnień  w naszej placówce odbyły się zajęcia połączone z nauką gry na gitarze.

Chrześcijańska grupa podzieliła się z nieletnimi swoim doświadczeniem życiowym, a następnie Kamil uczył podopiecznych jak „obsługiwać wiosło” Kilku wychowanków zaraziło się nową pasją i wytrwale „brzdękają” na gitarze.

Autor: F. K.

Współpraca z IPN

Niedawno nawiązaliśmy współprace z Poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach współpracy odwiedzać nas będzie edukator z IPN, który prezentować będzie ciekawe treści historyczne związane z powojenna historia Polski oraz regionu. Otrzymaliśmy również materiały edukacyjne w postaci filmów, gier oraz skanów zdjęć i dokumentów historycznych. Materiały te posłużą temu aby lekcje historii w naszej szkole były jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze.

Autor: K. M.

Olimpiada z ZUS

Wraz z grupą chętnych uczniów zgłosiliśmy się i  przygotowujemy do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu lekcja z ZUS. Wraz z uczniami realizujemy  lekcje tematyczne związane z historią funkcjonowaniem i przepisami dotyczącymi instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Autor: K. M.

11 listopada

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość obchodów Święta Niepodległości. Nasi podopieczni wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego wyświetlono tematyczną prezentację, odczytywano krótkie teksty oraz śpiewano pieśni patriotyczne. W ramach uroczystości nasi wychowankowie zaangażowali się w konkursy plastyczny oraz wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Autor: K. M.

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości uczciliśmy na sportowo- wychowankowie Rafał, Sylwester, Dominik, Krzysztof wraz z dyrektorem Zakładu Michałem Nowakiem, dyrektorem szkoły Waldemarem Buszewiczem oraz wychowawcą Mariuszem Cieleckim, upamiętnili to wyjątkowe wydarzenia dla naszej ojczyzny wraz z propagowaniem szczytnej idei oddawania szpiku. Po wspólnym, z blisko 15 tysięcznym tłumem uczestników, odśpiewaniu hymnu narodowego ruszyli na trasę, gdzie pomimo mroźnej aury spisali się dzielnie. Na mecie poza pamiątkowymi medalami czekały tradycyjne rogale świętomarcińskie.

Autor: M. N.

Nowi lokatorzy w ZP

W ramach współpracy z Fundacją „Bahati” otrzymaliśmy pod opiekę dwa piękne psiaki. Zwierzęta zabrano z rudery, w której zmuszone były dotychczas mieszkać i pozostaną pod naszą opieką aż do momentu adopcji.  Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Poznaniu resocjalizują się miedzy innymi poprzez socjalizowanie psów. Wybrani podopieczni w ramach swojej dodatkowej aktywności opiekują się czworonogami: karmią, pielęgnują, sprzątają im kojce, wyprowadzają na spacery, a -co najważniejsze -okazują im dużo miłości, szacunku i akceptacji. Uczą się dawać psom to, czego sami często nie doznali w dzieciństwie, w swoich rodzinach, od otoczenia.

Autor: Filip Kucharzewski

Wycieczka na Cytadelę

W dniu 28.10.2019r. wychowankowie: Rafał, Dominik, Sylwester, Jakub, Krzysztof, Piotr i Eryk pod opieką wychowawcy Konrada Maciejaszka, uczestniczyli w popołudniowej wycieczce na Cytadelę. Wychowawca podczas wycieczki przedstawił historię powstawania poznańskich fortyfikacji, zmierzchu ich znaczenia na przełomie XIX i XX wieku oraz oblężenia i upadku Festung Posen w 1945r. Chłopcy byli bardzo zainteresowani tematyką zajęć, zadawali moc pytań oraz wyrazili chęć zwiedzenia podziemi prawdziwego fortu.

Autor: Konrad Maciejaszek

Konferencja Hipoterapeutyczna

W dniu 26.10.2019 r. na zaproszenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia uczestnicy zajęć hipoterapeutycznych mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia na ogólnopolskiej Konferencji Hipoterapeutycznej zorganizowanej przez Fundację. Psycholog Adriana Ulbrych i wychowanek Dominik opowiedzieli o doświadczeniach ponad trzyletniej współpracy z Fundacją, która jako pierwszy ośrodek hipoterapii zdecydował się zaufać naszym chłopakom i zaprosić ich do odkrywania uroków hippiki oraz korzystania z dobrodziejstwa hipoterapii. Pani psycholog opowiedziała o historii zapoczątkowania tej współpracy ze strony Zakładu Poprawczego w Poznaniu, natomiast Dominik podzielił się swoimi osobistymi refleksjami na temat czasu spędzonego w Fundacji. Nasza prezentacja została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników Konferencji, jeszcze długo po wystąpieniu odpowiadaliśmy na pytania. Cieszymy się niezmiernie, że pojawiły się pomysły powielenia sukcesu naszych zajęć przez hipoterapeutów z innych rejonów Polski, którzy mają w swoim sąsiedztwie takie placówki jak nasza.

Autor: Mariusz Jankowski

« 1 z 2 »