Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej

Wraz z Akademią Wychowania Fizycznego zorganizowaliśmy konferencję naukowo szkoleniową pt “Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej”. Efektem konferencji będzie między innymi publikacja dotycząca sportu w resocjalizacji w której obok artykułów najwybitniejszych przedstawicieli “świata nauki”,  mamy nadzieję zamieścić również przykłady dobrych praktyk z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

“Przestrzeganie reguł w drużynie pomaga w przestrzeganiu norm w życiu codziennym – powiedział prof. Nelsson z Brigham Young University Prono w Utah z USA podczas konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej”, która odbyła się 26 czerwca w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

W trakcie konferencji specjaliści z różnych uczelni w Polsce, a także z USA mówili o tym co zrobić, aby system resocjalizacji w zakładach poprawczych w optymalnym stopniu spełniał swoją rolę oraz czy sport może pomagać w tym zadaniu.

Prof. Wiesław Ambrozik z UAM mówił o przyczynach wykluczenia społecznego młodzieży jako źródła tworzenia subkultur. – Zmarginalizowane środowiska gromadzą się wokół subkultur przestępczych, wycofanych, w których przebiega proces uczenia się umiejętności nieakceptowanych przez ogół społeczeństwa – mówił prof. Ambrozik

Osoby rozwijające się w środowiskach zmarginalizowanych muszą poradzić sobie ze stresem, który w nich się gromadzi. Wielu z nich charakteryzuje się umiejętnościami i zdolnościami, dzięki którym zyskują pozycję w grupie. Jeśli trafią na dobrego trenera, który rozwinie ich sprawność fizyczną, to taka osoba może wiele osiągnąć. Sport odpowiednio dobrany pomaga skazanym w odstresowaniu a także w rozładowaniu negatywnych emocji. Jednak nie można pozwolić, aby takie osoby same wybierały sobie formę uprawiania sportu np. boks, który może doskonalić ich w sztuce walki, co nie jest wskazane – mówił prof. Ambrozik.

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu Sebastian Dec mówił o pozytywnej roli sportu uprawianego przez podopiecznych. – W naszym ośrodku wprowadziliśmy hokej na trawie i football amerykański, które doskonale odpowiada na potrzeby młodych ludzi – mówił Sebastian Dec. – Nie jesteśmy przekonani do zachęcania młodzieży do uprawiania sportów siłowych. Chcemy, aby odnajdywali radość nie tylko ze współzawodnictwa sportowego, ale także z innych wartości, które ze sportem są związane, dlatego wielu z nich bierze udział w akcjach Drużyny Szpiku. Młodzi ludzie chcą być akceptowani w jakieś grupie i ta drużyna umożliwia im identyfikację.

Prof. Teresa Sołtysiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówiła, że współczesne warunki życia sprzyjają powstawaniu zachowań patologicznych. Podkreśliła rolę studiów w kształceniu profesjonalnej kadry. – W ośrodkach resocjalizacyjnych powinni pracować ludzie nietuzinkowi, którzy nie zrażają się niepowodzeniami, posiadają wiele umiejętności a także odznaczają się sprawnością fizyczną – tłumaczyła.

O wpływie wysiłku sportowego na trudną młodzież mówił prof. George Nelson z USA, który od kilku lat współpracuje z poznańskim Zakładem Poprawczym. – Prawie każdy młody człowiek chce należeć do grupy rówieśników, a gdy nie znajduje akceptacji w najbliższej rodzinie lub środowisku, trafia do grupy przestępczej, a później – do zakładu poprawczego.

Właśnie przez sport, chcemy pokazać młodym ludziom, że można zmienić swoje życie. Pomaga w tym zrozumienie reguł obowiązujących w drużynie, np. w footballu amerykańskim każdy zawodnik ma odrębne zadanie do wykonania i od tego, jakie posiada umiejętności, zależy wynik drużyny. W każdym zawodniku staramy się wydobywać i podkreślać pozytywne cechy, a minimalizować to co jest negatywne – tłumaczył prof. Nelson.” – źródło AWF

red. Sebastian Dec, Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut, – Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście „pedagogiki nadziei.”

Z noty metodologicznej: …Książka ta nie traktuje o tym, jak to zrobić, tj. jak zapobiegać, resocjalizować czy readaptować? Jest raczej o tym: jak to robimy. Bądź też jak to jest robione? I wbrew pozorom rozróżnienie to nie jest czysto semantycznym zabiegiem. Naturalnie przyjęcie takiego stanowiska metodologicznego naraża autorów poszczególnych tekstów na zarzut subiektywizmu. Ale jest to cena, którą warto ponieść, zyskując w zamian pewność, iż prezentowana rzeczywistość w istocie rzeczywistością jest, nie zaś mglistą imaginacją, o atrakcyjności której stanowi wybujałość życzenia.

Nadanie życiu celu zgodnego z normami i oczekiwaniami społecznymi jest kluczem do prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej. Siłą rzeczy najpierw trzeba jednak doprowadzić do istotnego przewartościowania w zakresie dążeń osoby niedostosowanej społecznie bądź niedostosowaniem zagrożonej i pojmowania przez nią spraw dla życia istotnych .

Recenzja

Fragmenty publikacji:

Spis tresci

Zalozenia mikrosystemu resocjalizacji w zakladzie poprawczym, casus zakladu poprawczego w Poznaniu Przemysław Frąckowiak, Sebastian Dec

Obraz dzieciństwa w percepcji pensjonariuszy zakładów poprawczych. Anna Kruszyk-Pytlik

Alexia Gaillard – “Le concept de resocialisation”

Dla wszystkich rodzimych krytyków zakładów poprawczych w Polsce polecamy artykuł napisany na podstawie obserwacji poczynionych przez autorkę w czasie dwutygodniowego stażu w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Artykuł ukazał się na łamach jednej gazet francuskich oraz w sprawozdaniu dla CNFPJJ.

Imaginez un centre âgé de 45 ans pour accueillir des jeunes délinquants réputés difficiles et étant toujours comme neuf, sans aucun graphiti, sans aucune détérioration, bénéficiant des technologies les plus modernes toujours intactes. 

Imaginez un centre où ces mêmes jeunes se montrent polis, respectueux, courtois, disciplinés et assurant l’entretien des lieux. Imaginez un centre où il n’y a qu’un seul éducateur pour 12 jeunes et pourtant tout semble fonctionner, pas de dépression en vue. Vous croyez que c’est impossible? Et si la solution résidait dans le concept de « resocialisation à la polonaise »?

Le concept de resocialisation

„Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w Internecie”

W dniu 27 maja br. w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w Internecie”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Patronat honorowy objęli Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski oraz Kurator Oświaty w Poznaniu.

Sympozjum miało na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż współcześnie wzrasta liczba dzieci i młodzieży codziennie korzystającej z Internetu. Sieć sama w sobie jest dobrodziejstwem naszych czasów, jednak sposób w jaki się z niej korzysta może nieść ze sobą liczne zagrożenia. Młodzi ludzie coraz częściej w Internecie poszukują przyjaciół i akceptacji. Powstające portale społecznościowe oraz czaty, kanały wymiany informacji itp. dają możliwość zawierania nowych znajomości poprzez które młodzi ludzie stają się ofiarami przestępstw. Podczas konferencji podjęto próbę ukazania licznych zagrożeń związanych z Internetem i możliwości ochrony.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w przedmiotowej problematyce z uczestnikami konferencji podzielili się licznie przybyli prelegenci: przedstawiciele Fundacji „NASK”, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, firmy INEA, Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.