“Bieg do społeczeństwa”

Nieletni uczestniczący w projekcie reprezentują klub „ZP Szpik” – przez to promują Zakład Poprawczy w Poznaniu i idee głoszone przez „Drużynę Szpiku”. 

Projekt realizowany jest przez wychowawców: Andrzeja i Mariusza.

Cele główne programu:
– Wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej: rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej,
– Przekazanie takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi nieletnim racjonalny dobór środków do wszechstronnego rozwoju fizycznego,
– Integracja z środowiskiem zewnętrznym,
– Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała.

23

Czytaj dalej “Bieg do społeczeństwa”

“Alternatywa – turystyka piesza i rowerowa”

Turystyka i rekreacja to formy działalności ruchowej, które zawierają szeroki wachlarz możliwości oddziaływania wychowawczego na młodzież. Rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, wytwarzają nawyk aktywnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego. 

Wycieczki zaspokajają różnorodne potrzeby młodego człowieka. Kształtują takie składniki osobowości jak: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody.
Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek daje okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i zamiłowań, wdraża do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania czasu wolnego, wiąże naukę z życiem.

5

Czytaj dalej “Alternatywa – turystyka piesza i rowerowa”

Górołazi

Projekt Górołazi został powołany do życia przez wychowawców: Justynę, Krzyśka i Dominika – prawdziwych miłośników i pasjonatów gór – i jest skierowany do wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Wychowankowie biorący udział w projekcie zdobywają najwyższe szczyty wszystkich pasm górskich Polski tak zwaną  Koronę Gór Polski.

Czytaj dalej Górołazi