Wolontariat w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia 09.11.2020

Dzisiejszy dzień na długo pozostaje w pamięci Kacpra i Krzysztofa. Wizyta w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia była bowiem niezwykle udana. Nasi wolontariusze mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez Panią Joannę Kubisę – prezes Fundacji, która po raz kolejny wykazała się nie tylko ogromnym profesjonalizmem, ale również poświęciła dużą ilość czasu i uwagi naszym wolontariuszom. Sprawiło to, że efekty zajęć były widoczne niemal od razu. Jak zwykle, podczas wizyty w Baranówku, uśmiech i radość były jej nieodłącznym elementem. Niestety, mimo obszernej fotorelacji, nie można oddać emocji, które tego dnia towarzyszyły naszym wolontariuszom, którzy już dziś z niecierpliwością czekają na kolejną wizytę w Fundacji. Dziękujemy za zaproszenie i wszystko, co robicie dla naszych wolontariuszy. Do zobaczenia.

Opracował: M. C.

« 1 z 2 »

Wolontariat w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia 07.11.2020

Nasi wolontariusze Krzysztof i Kacper odwiedzili dzisiaj zaprzyjaźnione progi Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku. Oto krótka fotorelacja z dzisiejszych zajęć. Dziękujemy za zaproszenie.

Opracował: M. C.

Przetarg ZP/PN/03/2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Ogłoszenie BZP nr 605092-N-2020 z dnia 02.11.2020r.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie,
SIWZ,
załącznik 1 – formularz ofertowy,
załącznik 2 – formularz cenowy,
załącznik 3 – spełnienie warunków,
załącznik 4 – dot. braku podstaw wykluczenia,
załącznik 5 – grupa kapitałowa.
załącznik 6 – udostępnienie zasobów.
załącznik 7 – wzór umowy.