Trening agility

Pomimo nie sprzyjającej aury nasi wychowankowie wytrwale trenują wraz z naszymi pupilami Hektorem i Cashem mając na uwadze ewentualny wyjazd na zawody agility w marcu przyszłego roku.

Autor: M. N.

FreD goes net

Wychowankowie naszego Zakładu po raz kolejny wzięli udział w programie wczesnej interwencji antynarkotykowej FreD goes net.

Jest to program rekomendowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz przez Ministerstwo Zdrowia, skierowany do młodzieży eksperymentującej i używającej szkodliwie substancje psychoaktywne. Cieszy się dużą popularnością ze względu na wysoką skuteczność, jego przystępna forma zaś pomaga młodym uczestnikom dokonać bilansu i podjąć decyzje związane z redukcją bądź zaprzestaniem przyjmowania substancji. Stało się już pewną tradycją, iż nasi wychowankowie uczestniczą w opisanych zajęciach, każdorazowo wyróżniają się zaangażowaniem i otwartością, co niewątpliwie wpływa na jakość wspólnej pracy.

Autor: F. K.

Zajęcia z gitarą

W ramach działań profilaktyki uzależnień  w naszej placówce odbyły się zajęcia połączone z nauką gry na gitarze.

Chrześcijańska grupa podzieliła się z nieletnimi swoim doświadczeniem życiowym, a następnie Kamil uczył podopiecznych jak „obsługiwać wiosło” Kilku wychowanków zaraziło się nową pasją i wytrwale „brzdękają” na gitarze.

Autor: F. K.

Współpraca z IPN

Niedawno nawiązaliśmy współprace z Poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach współpracy odwiedzać nas będzie edukator z IPN, który prezentować będzie ciekawe treści historyczne związane z powojenna historia Polski oraz regionu. Otrzymaliśmy również materiały edukacyjne w postaci filmów, gier oraz skanów zdjęć i dokumentów historycznych. Materiały te posłużą temu aby lekcje historii w naszej szkole były jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze.

Autor: K. M.

Olimpiada z ZUS

Wraz z grupą chętnych uczniów zgłosiliśmy się i  przygotowujemy do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu lekcja z ZUS. Wraz z uczniami realizujemy  lekcje tematyczne związane z historią funkcjonowaniem i przepisami dotyczącymi instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Autor: K. M.

11 listopada

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość obchodów Święta Niepodległości. Nasi podopieczni wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego wyświetlono tematyczną prezentację, odczytywano krótkie teksty oraz śpiewano pieśni patriotyczne. W ramach uroczystości nasi wychowankowie zaangażowali się w konkursy plastyczny oraz wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Autor: K. M.

No Images found.

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości uczciliśmy na sportowo- wychowankowie Rafał, Sylwester, Dominik, Krzysztof wraz z dyrektorem Zakładu Michałem Nowakiem, dyrektorem szkoły Waldemarem Buszewiczem oraz wychowawcą Mariuszem Cieleckim, upamiętnili to wyjątkowe wydarzenia dla naszej ojczyzny wraz z propagowaniem szczytnej idei oddawania szpiku. Po wspólnym, z blisko 15 tysięcznym tłumem uczestników, odśpiewaniu hymnu narodowego ruszyli na trasę, gdzie pomimo mroźnej aury spisali się dzielnie. Na mecie poza pamiątkowymi medalami czekały tradycyjne rogale świętomarcińskie.

Autor: M. N.