Informacja z otwarcia ofert 18.10.2018

Poznań, dnia 18.10.2018 r.

Nr sprawy ZP/OP/01/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu .

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  1. W dniu 18.10.2018 r. o godzinie 10.10 w Sali Konferencyjnej Zakładu Poprawczego w Poznaniu odbyło się otwarcia złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.  236 160,00 zł.
  3. Łącznie wpłynęły 3 oferty, w tym:
    • 3 oferty wpłynęły w opakowaniu prawidłowo zamkniętym.
    • 3 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym  na składanie ofert.

Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert 18.10.2018

Wolontariat 10.10.2018

Wolontariusze z naszego zakładu , Kuba, Szymon oraz Kacper w dniu dzisiejszym zostali zaproszeni przez Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej Anny Najkowskiej do pomocy przy zajęciach z hipoterapii i dogoterapiii, które były organizowane dla podopiecznych z DPS Sióstr Serafitek oraz ORW SANCJA. Zajęciom bacznie przyglądała się p. Anna Najkowska – kierowniczka w/w Centrum, która od wielu lat zajmuje się zawodowo pomocą terapeutyczną. Dzięki jej wskazówkom nasi Wolontariusze z każdym tygodniem poszerzają swoją wiedzę, a ich pomoc staje się coraz bardziej efektywna, co widać na załączonych zdjęciach – uśmiech nie opuszcza zarówno nas, jak i Podopiecznych, czy może być większa nagroda?

Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość udziału w tego typu zajęciach, obserwując działania w tym kierunku od wielu miesięcy możemy z przekonaniem stwierdzić, że wolontariat działa pozytywnie na naszych Wolontariuszy, zyskali Oni empatię, nie przechodzą obojętnie obok drugiego człowieka, a możliwość pomocy i obserwowanie, jakie daje ona efekty daje Chłopcom motywację do dalszego działania! Z niecierpliwością czekamy na kolejne zaproszenie!

« 2 z 5 »

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Ogłoszenie w BZP nr 631593-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.

Zakład Poprawczy: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj dalej Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze

Wolontariat 02.10.2018

W dniu dzisiejszym nasi wolontariusze – Kuba i Szymon odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia NA TAK, gdzie wykonali prace pielęgnacyjne przy zieleni. Humor nam dopisywał i prosimy o kolejne zaproszenie!!!

Wolontariat 13.09.2018

Pogoda sprawiła psikusa ale zajęcia terapeutyczne organizowane przez Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej Anny Najkowskiej przy udziale wolontariuszy mimo tego się odbyły. Jak widać po zadowolonych minach wszystkich biorących udział w zajęciach pogoda nie jest żadną przeszkodą i bez względu na panujące warunki dzielimy się pomocą i uśmiechem!

Wolontariat 12.09.2018

Kierownictwo Centum Hipoterapii i Rekreacji Konnej Anny Najkowskiej zaprosiło naszych wolontariuszy do pomocy podczas zajęć z hipoterapii odbywających się na terenie DPS Sióstr Serafitek. Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie, gdyż możliwość udziału w tych zajęciach z przyjaciółmi z DPS oraz ORW SANCJA sprawia nam niemałą satysfakcję! Wolontariuszy podczas zajęć obserwował Dyrektor Zakładu Pan Michał Nowak, który był pod dużym wrażeniem tego co ujrzał – postępy poczynione przez wolontariuszy są niesamowite! Zadowolone miny opiekunów i ich milusińskich z DPS i ORW SANCJA oraz naszych wolontariuszy są najlepszym dowodem na to, że tego typu zajęcia są niewyobrażalną przyjemnością dla obu stron, dlatego też z niecierpliwością czekamy na kolejne zaproszenia!

« 1 z 2 »

Projekt 22.08.2018

Kolejne udane zajęcia, widać już doświadczenie uczestników. Jakub z Tomaszką tworzą naprawdę zgrany duet. Bardzo dziękujemy Wam za wysiłek i za chęć godzenia różnych obowiązków z działaniami na rzecz osób potrzebujących.

« 1 z 2 »