I Bieg Charytatywny z okazji Dnia Wolontariusza – Antoniewo (19.05.2018)

Nieletni z Zakładu Poprawczego w Poznaniu uczcili swoje święto. Rozpoczęli od udziału w biegu charytatywnym na dystansie 5 km, następnie uczestniczyli w Festynie zorganizowanym przez grupę wolontariacką „MOWa Serca” z Antoniewa i Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA; na koniec zaprezentowali swoje umiejętności wokalne dając koncert.
To był dzień pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć – uwiecznienie dotychczasowej pracy w charakterze wolontariuszy.