Wyniki zapytania ZP/ZO/05/2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zapytanie ofertowe ZP/ZO/05/2018 na sukcesywna dostawę do Zakładu Poprawczego w Poznaniu artykułów spożywczych z podziałem na 3 części.

Szczegóły w załączniku.