Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zapytanie ofertowe ZP/ZO/04/2017

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zapytanie ofertowe ZP/ZO/04/2017 dotyczące sukcesywnej dostawy do Zakładu Poprawczego w Poznaniu art. spożywczych z podziałem na 4 części: część I dostawa pieczywa, część II dostawa mięsa, wędlin i drobiu, część III dostawa mleka i przetworów mlecznych, część IV dostawa mrożonek i ryb mrożonych.
Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe ZP/ZO/04/2017

Zapytanie ofertowe ZP/ZO/04/2017 na sukcesywna dostawę artykułów spożywczych z podziałem na 4 część. Część I dostawa pieczywa, część II dostawa mięsa, wędlin i drobiu, cześć III dostawa mleka i przetworów mlecznych, część IV dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

Szczegóły zapytania w załącznikach: