Walka o zmianę

Projekt realizowany przy współpracy z firmą „Lion Group” jest nowatorskim pomysłem wykorzystania w procesie resocjalizacji treningu sztuk walki, w tym wypadku brazylijskiego jiu-jitsu. Wychowankowie naszego Zakładu, po przemyślanej i wieloaspektowej weryfikacji mają możliwość uczestnictwa w takich treningach. Choć na pierwszy rzut oka może to budzić kontrowersje, to przy zagłębieniu się w sedno założeń całego projektu widać jego bardzo duży potencjał. Kult siły, w większości mocno zakorzeniony i ważny w świadomości naszych wychowanków niestety bardzo często ma wypaczoną formę. Odpowiednio prowadzony trening brazylijskiego jiu-jitsu, nie odartego podobnie jak wiele innych sztuk walki
z podłoża aksjologicznego, daje możliwość wyznaczenia zupełnie nowej perspektywy zagadnieniu walki. Walki która nie zawsze wiąże się z przemocą i chęcią skrzywdzenia drugiego człowieka. Trudy regularnego treningu zestawione równolegle z pracą nad nienagannym zachowaniem w samym Zakładzie (udział w projekcie jest dla wychowanków formą atrakcyjnej nagrody) to wymagające zadanie, któremu nie każdy jest w stanie sprostać. Efekt w postaci przewartościowania postaw względem przemocy, nauka pokory i stawiania samemu sobie wymagań jest tym, co stanowi główny cel projektu. Dodatkowym atutem jest możliwość poznania ciekawej alternatywy spędzania czasu wolnego, stojącej w opozycji do wszelkiego rodzaju używek i innych społecznie szkodliwych zachowań. Podejmowanie wysiłku regularnych treningów i przełamywania przy tym własnych ograniczeń jest świetnym wypełnieniem słów starożytnego chińskiego myśliciela Sun Zi: „Kto pokonuje innych jest silny. Ten kto pokonuje siebie, jest potężniejszy” („Sztuka wojny”)

Koło teatralne „Chłopaki z ferajny”

Koło teatralne w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu funkcjonuje od października 2010 roku. Powstało z inicjatywy pedagog Pani Anny Kasprowicz-Tomaszewskiej, która bazując na potencjałach wychowanków opracowała i stworzyła wraz z nimi pierwszy spektakl.

Wychowankowie poprzez liczne przedstawienia przybliżają dzieciom różnorodne sytuacje życiowe, przestrzegając przed licznymi zagrożeniami i ucząc odpowiednich zachowań. Spektakle kierowane są głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Dotychczasowe realizowane były przy wykorzystaniu pacynek i scenografii, a także nasi wychowankowie przebierali się w stroje, które sami wcześniej przygotowali. Przedstawienia spotykają się z dużym zainteresowaniem i sympatią maluchów w Szkołach i Przedszkolach w związku z czym liczymy na kolejne zaproszenia.

„Wydry rzeczne”

Celem zajęć jest zaszczepienie wśród wychowanków pasji do spędzania wolnego czasu na wodzie i umiejętnego wykorzystania możliwości jakie daje nam rzeka lub jezioro, zapoznanie młodzieży z fauną i florą otaczającej nas przyrody, a także wyrównywanie szans z dziećmi wychowującymi się w normalnej rodzinie. Ponadto zdobycie podstawowych uprawnień sternika w przyszłości może być bazą wyjściową do zawodu marynarza żeglugi śródlądowej. Aby rozpocząć przygodę z pływaniem barką po wodach śródlądowych, trzeba posiąść minimalną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dla wybranej grupy uczestników przez rok zorganizowane zostaną zajęcia które będą składały się z dwóch części teoretycznej organizowanej w placówce oraz praktycznej która będzie przeprowadzona poza Zakładem na wodzie. Całość kursu zakończy się egzaminem oraz zdobyciem patentu sternika motorowodnego, a także rejsem barką po rzekach Polski. Zajęcia  prowadzone cyklicznie od dwóch  lat i chcemy  przepłynąć najciekawsze rzeki w Polsce.


dsc04341

Czytaj dalej „Wydry rzeczne”

„Bieg do społeczeństwa”

Nieletni uczestniczący w projekcie reprezentują klub „ZP Szpik” – przez to promują Zakład Poprawczy w Poznaniu i idee głoszone przez „Drużynę Szpiku”. 

Projekt realizowany jest przez wychowawców: Andrzeja i Mariusza.

Cele główne programu:
– Wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej: rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej,
– Przekazanie takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi nieletnim racjonalny dobór środków do wszechstronnego rozwoju fizycznego,
– Integracja z środowiskiem zewnętrznym,
– Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała.

23

Czytaj dalej „Bieg do społeczeństwa”

„Alternatywa – turystyka piesza i rowerowa”

Turystyka i rekreacja to formy działalności ruchowej, które zawierają szeroki wachlarz możliwości oddziaływania wychowawczego na młodzież. Rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, wytwarzają nawyk aktywnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego. 

Wycieczki zaspokajają różnorodne potrzeby młodego człowieka. Kształtują takie składniki osobowości jak: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody.
Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek daje okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i zamiłowań, wdraża do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania czasu wolnego, wiąże naukę z życiem.

5

Czytaj dalej „Alternatywa – turystyka piesza i rowerowa”

Górołazi

Projekt Górołazi został powołany do życia przez wychowawców: Justynę, Krzyśka i Dominika – prawdziwych miłośników i pasjonatów gór – i jest skierowany do wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Wychowankowie biorący udział w projekcie zdobywają najwyższe szczyty wszystkich pasm górskich Polski tak zwaną  Koronę Gór Polski.

Czytaj dalej Górołazi