Drużyna szpiku

WITAMY W SERWISIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO W POZNANIU

Zakład Poprawczy w Poznaniu jest placówką wychowawczą, podległą Ministerstwu Sprawiedliwości. Został utworzony w 1964r. jako zakład o charakterze półotwartym,
dla chłopców niedostosowanych społecznie. Prowadzi działalność z młodzieżą wymagającą specyficznej opieki wychowawczej, psychologicznej i lekarskiej.

Zakład zapewnia wychowankom :

  • całkowitą opiekę, wychowanie i terapię,
  • naukę, niezbędną do podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia,
  • przygotowanie dokumentacji w sprawie uzyskania pomocy na usamodzielnienie.

Na terenie Zakładu Poprawczego w Poznaniu funkcjonują :

  • Internat,
  • Gimnazjum nr 69,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 40
  • Warsztaty szkolne.

Zakład jest placówką całodobową, działającą we wszystkie dni w roku. Wychowankowie uczestniczą w organizowanych poza placówką imprezach turystyczno - sportowych i kulturalnych. Korzystają również ze zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji szkolnych. Włączają się w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Oddziaływania całego zespołu wychowawczego zmierzają do zawrócenia młodego człowieka z drogi wykolejenia, do przygotowania go do życia i pracy, spełniania ról społecznych. Wychowanek musi zdać sobie sprawę z tego, że przebywanie w zakładzie nie jest karą, czy aktem zemsty, lecz środkiem do osiągnięcia zmiany w jego sytuacji życiowej. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli przygotowani do powrotu do społeczeństwa, jako samodzielni i odpowiedzialni ludzie. Zmierzamy do obudzenia w chłopcach przekonania, że ich przyszłość uwarunkowana jest ustabilizowaniem się w środowisku, w którym żyją. W każdym chłopcu widzimy człowieka, przekreślamy jego przyszłości u progu dopiero co zaczętego życia. Wierzymy, że posiada jeszcze znaczne, pozytywne, choć nie ujawnione wartości umysłu, serca i woli.

O nas   |   Aktualności   |   Współpraca   |   Kontakt   |   Mapa strony